mike05 发表于 2019-8-10 00:25:16

立秋

明月清風花不知,層層葉卷立秋時。有情三弄香歸寄,無意一休心我誰?

點亂涵虛真色失,磨全止水幻天私。鏡中圓缺何足道,過眼滄浪忘記追。
页: [1]
查看完整版本: 立秋